Yüksek Saflıkta Gazlar

Özel Gazlar

Özel gaz olarak adlandırdığımız enstrüman gazları ve proses gazları farklı kapasitelerdeki çelik veya alüminyum tüpler içinde ikmal edilmektedir.

Özel gaz karışımları gravimetrik yöntemle ve TS EN ISO 6142’ ye uygun olarak yüzde, binde ve ppm karışım değerlerinde Özel Gazlar Dolum Tesisi’ nde hazırlanmaktadır.

Özel gazların analizleri uluslararası izlenebilir gazlarla kalibre edilen analizörler ile yapılmaktadır.

Gaz hazırlama ve ölçüm hassasiyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Karışım Değeri Karışım Toleransı Sertifikasyon Toleransı
% 5 – % 50 ± 1 % ± 1 %
500 ppm – % 5 ± 2 % ± 1 %
≤ 5 ppm – 500 ppm ± 5 % ± 1 %
Gazlar ( * ) Kalite ( ** )
Amonyak 3.8 / 4.5
Argon 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0
Asetilen 1.8 / 2.0
Azot 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0
Helyum 4.6 / 5.0 / 5.6 / 6.0
Hidrojen 3.0 / 5.0 / 6.0
Karbon dioksit 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0
Karbon monoksit 2.5
Kükürt dioksit 3.0 / 3.8
Oksijen 2.5 / 4.5 / 5.0 / 5.5
Metan 2.5 / 3.0
Sentetik hava 4.0 / 4.5 / 5.0
SF6 3.0
Kalibrasyon gazlar (ppm   hassasiyetinde)
Etilen oksit karışımları
Özel karışımlar (ppm hassasiyetinde)

(**) Saflık

Bir gazın kalite ölçüsü saflığıdır. Gazların saflığı genelde “yüzde saflık” olarak olarak ifade edilir. Saflık, “yüzde saflık” ile ifade edildiğinde, gazın içinde bulunan safsızlıkların (impürite) da seviyeleri belirtilmiş olur.

Yüzde saflık, iki haneli basit bir rakamsal sistemle ifade edilir. Bu sistemde ilk hanedeki sayı yüzde saflıktaki 9’ ların adedini, ikinci hane ise 9′ dan farklı olup 9’ lardan sonra gelen rakamı belirtir.

Örneğin, Azot 4.5 ; saflık’ ta dört tane 9 var ve son hane 5 olmaktadır. Bu durumda 99995 ve bunun yüzde saflık olarak ifadesi % 99.995 olmaktadır. Benzer olarak Oksijen 6.0 ; saflıkta 6 tane 9 var ve son rakam 0 ile yüzde saflık, %99.9999 olmaktadır. Yüzde saflık ile %100 saflık arasındaki fark safsızlıkların (impürite) oranını verir.

Saflık ( Kalite) Yüzde Saflık Toplam Safsızlık
4.0 %99.99 100 ppm  ( %0.01 )
4.5 %99.995 50 ppm   ( %0.005 )
5.0 %99.999 10 ppm   ( %0.001 )
5.5 %99.9995 5 ppm     ( %0.0005 )
6.0 %99.9999 1 ppm     ( %0.0001 )

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr