Tıbbi Gazlar

2005 yılından itibaren Muğla bölgesinde Hizmet vermeye başlayan Tinsa Gaz, bölgedeki medikal gaz dolum izni olan tek firmadır. Tinsa Gaz Tıbbi Gazlar Grubu formundaki ürünlerini güçlü taşıma filosu ile, Muğla bölgesine dağılmış Devlet hastanelerine, özel hastanelere ve medikal gaz ihtiyacı olan bütün müşterilerine her gün eksiksiz bir şekilde hizmet vermektedir.

service-consulting
service-consulting

Tıbbi Gazlar dolumdan sonra özel makine ile safiyet ölçümü yapılarak müşterilerimize ve hastanelere teslim edilmektedir. Tıbbi Gazların dolum yapıldığı tüpler, mavi renkli olup mutlaka beyaz şeridi bulunmaktadır.

MEDİKAL OKSİJEN

SEMBOL: O
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 16 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: – 183o C
Dünya atmosferinin %21’ ini oluşturan oksijen veya O2, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Oksijen yaşamı destekler ve yanmayı mümkün kılar. Dünyamızda bulunan en bol elementtir. Okyanusların % 85’ i, kayaların ve minerallerin %46’sı, insan vücudunun % 60’ ı oksijendir.
Oksijen yanıcı değildir, yanmayı mümkün kılar. Havada yanabilen tüm materyallerin daha hızlı yanmasına neden olur. Yanmayı hızlandırma özelliği nedeniyle bir çok endüstriyel uygulamada kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Cam üretimi
Kimyasalların üretimi
Çelik üretimi
Metallerin üretimi ve metal eşya imalatı. Daha fazla bilgi için Oksi Asetilen Kaynağı,Oksi Yakıt Kesme
Sağlık hizmetleri
Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
Su hazırlama ve atık su arıtma

NASIL ÜRETİLİR ?

Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre, komponetlerine ayırarak.
PSA ( Pressure Swing Adsorbtion ) tesislerinde, havanın içindeki azotu adsorbent vasıtası ile uzaklaştırmak suretiyle.

Medikal oksijen tüpleri;

Medikal oksijen tüpleri;
Sınai oksijen tüplerinden farklı olarak mavi boyanın üzerine beyaz şeridi bulunmalıdır.
Medikal oksijen tüplerinde ” SOLUNABİLİR O2” yazısı bulunmalıdır.
Tüplerin üzerinde gazın saflık derecesini, dolum tarihini gösteren analiz kartı bulunmalıdır.
Firmanın medikal gaz dolumu yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ”Medikal Gaz Dolum ve Depolama İzin Belgesi” olmak zorundadır.
Bu standartlara uymayan tüpleri yakınlarınıza ve çevrenizdeki kişilere lütfen kullandırmayınız.


AZOT PROTOKSİT

SEMBOL: N2O
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 44 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 88,5o C

Narkoz gazı olarak da bilinin azot protoksit, oda sıcaklığında renksiz ,yanıcı olmayan hafif tatlı kokan bir gazdır. Anastetik etkisinden dolayı ameliyatlarda kullanılır. Az miktarda solunduğunda sinir gevşetici ve rahatlatıcı etkisinden dolayı gülme etkisi yaptığından “ gülme gazı” olarak da tabir edilir. Oksijen gazı gibi yanmayı destekler.

KULLANIM ALANLARI

Ameliyatlarda anastetik olarak
Yarış otolarında motor gücünü arttırmak için
Aerosollerde itici gaz olarak

NASIL ÜRETİLİR ?

Amonyum nitrat hassas ve kontrollü ısıtıldığında azot protoksit ve su buharı olarak ayrışır.


SIVI AZOT

Sıvı Azot
Sembolü: N2(l)
Sıvı azot endüstriyel anlamda ve büyük miktarlarda sıvılaştırılmış havadan distilasyon yoluyla üretilir ve LN2 şeklinde tanımlanırsa da doğru yazılış şekli N2(l) dir. Dondurucu bir sıvı olup canlı dokuyla temas etmesi halinde ani donmaya neden olur. Ortam sıcaklığından uygun şekilde izole edilmesi durumunda, basınç uygulaması gerektirmeyen bir azot gazı kaynağı oluşturur. Suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda kalabilme özelliği (77 K, -196 °C veya -320 °F), sıvı azotun çok değişik alanlarda kullanımını mümkün kılar.

KULLANIM ALANLARI

Gıda ürünlerinin daldırılarak dondurulması ve taşınması
Canlı dokuların, üreme hücrelerinin (sperm, yumurta), ve diğer biyolojik örnek ve malzemelerin dondurularak korunması
Bilim eğitimindeki görsel deneylerde
Yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde soğutucu olarak
Dermatolojide. nahoş görünümlü siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının alınmasında
CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu olarak

NASIL ÜRETİLİR ?

Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.
Mambran tip tesislerde, havanın içindeki azotun gaz olarak ayrıştırılması ile.


MEDİKAN KARBONDİOKSİT

SEMBOL: CO2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 44 gr / mol
KAYNAMA NOKRASI :- 78,5o C
Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan ve kolayca sıvılaşabilen bir gazdır. Yaşam döngüsünün içinde önemli bir yeri vardır; insanlar ve hayvanlar solukları ile CO2 verir, bitkiler bu CO2 yi solur, oksijeni verir. Oksijeni insanlar ve hayvanlar solur.
Kaynama noktasında süblimleşir, yani katı halden direkt gaz fazına geçer. Karbon dioksitin katı haline kuru buz (İngilizce, dry ice) denir.

KULLANIM ALANLARI

Gazlı içecek üretimi, karbonatlama
Gıda üretimi, soğutma, dondurma, paketlemede koruyucu gaz. Daha fazla bilgi için Gıda Gazları.
Atık su işleme, alkali atık suların nötralizasyonu
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu gaz oluşturmak için. Daha fazla bilgi için MIG / MAG kaynağı.
Bitki yetiştirme, sera atmosferinin zenginleştirilmesi
Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
PCC (Perisipe kalsiyum karbonat) üretimi
Ekstraksiyon, cafeinsiz kahve üretimi
Yangınla mücadele, karbon dioksitli yangın söndürme tüpleri

NASIL ÜRETİLİR ?

Zengin karbon dioksit içeren doğal kuyular üretim kaynağı olarak kullanılır. Başka bir üretimin yan ürünü olarak ortaya çıkan karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır. Yakıt yakarak elde edilen karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır.


KURU HAVA

Kuru hava bir kompresör vasıtası ile havanın dikişsiz çelik tüplere sıkıştırılmasıyla ticari hale gelen bir gazdır.
Bu sebepten dolayı bir TSE standartı yoktur ve kuru hava en az % 99,999 safiyette bulunur içindeki nem miktarı 2ppm den küçüktür.
Tüpün dış rengi Ral 9010 + 9005 dir ve tüplerin periyodik bakım aralığı 10 yıldır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Formül : Hava
Monekül Ağırlığı : 28,975 gr / mol – gr
Kaynama Noktası : -194,3 °C
Gaz Yoğunluğu : 1,200 kg / m³ ( 21,1 °C,1 bar)
Donma Noktası : -216,2 °C
Kritik Sıcaklık : -140,6°C
Kritik Basınç : 37,71 Bar
Kritik Yoğunluk : 351 kg / m³

Renksiz ,zehirsiz ve kokusuz bir gazdır.

Hat veya teçhizat üzerindeki kaçak tespiti için sabunlu su kullanılmalıdır.
Kuru hava plazmarada hassas malzeme kesimlerinde , dalgıç tüplerinde , spektrometrik oranlarda Gaz Kromatografi cihazlarında detektör gazı olarak kullanılmaktadır.


Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr