Sınai Gazlar

ARGON

SEMBOL: Ar
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 40 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 186o C

Asal bir gaz olan argon veya Ar, dünya atmosferinin % 0,93’ ünü oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan argonun hiç bir kimyasal bileşimi yoktur.

Kullanım Alanları

Alüminyum üretimi, inört atmosfer oluşturmak için.
Yarı iletken üretimi, inört atmosfer oluşturmak ve ısı iletimi sağlamak için.
Floresan ampül üretimi, dolgu gazı olarak.
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için. Daha fazla bilgi için MIG / MAG kaynağı,  TIG kaynağı.
Çelik üretimi, kaliteli üretim için.

NASIL ÜRETİLİR ?

Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolunda sıvılaşmış havayı farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.

ASETİLEN

SEMBOL: C2H2 MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 84o C
Asetilen veya C2H2 renksiz, çok yanıcı bir gazdır.

KULLANIM ALANLARI

Optik spektrometrede enstrüman gazı olarak
Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında, yanıcı gaz olarak. Daha fazla bilgi içinOksi asetilen kaynağı 

NASIL ÜRETİLİR ?

Kalsiyum karbür ( karpit)’ ün su ile reaksiyonunda açığa çıkar.

AZOT

SEMBOL : N
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 14 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI :-196o C

Dünya atmosferinin % 78’ ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle bir çok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir.

KULLANIM ALANLARI

KULLANIM ALANLARI Kimyasal üretimi ve kimyasalların korunması, inört atmosfer oluşturmak için Gıdaların paketlenmesi, inört ( koruyucu atmosfer ) oluşturmak için. Daha fazla bilgi için Gıda Gazları. Elektronik üretimi, inört atmosfer oluşturmak için Metal üretimi ve ısıl işlem, inört atmosfer oluşturmak için. Daha fazla bilgi için Isıl İşlem Gazları. Sağlık hizmetleri, biyolojik örneklerin dondurulması

NASIL ÜRETİLİR ?

Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak. Mambran tip tesislerde, havanın içindeki azotun gaz olarak ayrıştırılması ile.

ETİLEN OKSİT

SEMBOL : C2H4O
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 44 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI : 10.7o C

Renksiz, hafif kokulu ve yanıcı bir gazdır.

KULLANIM ALANLARI

Etilen glikol üretimi
Gıda ve medikal ürünlerin sterilizasyonu

NASIL ÜRETİLİR ?

Etilen ve oksijenin 200-300o C sıcaklıkta reaksiyonunda oluşur.


HELYUM

SEMBOL: He
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 4 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI :-269o C

Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan helyum asal bir gazdır. En hafif ikinci element olan helyum , dünyada az bulunmasına karşılık evrende en bol bulunan ikinci elementtir.

KULLANIM ALANLARI

Balon dolumu
Süper iletken oluşturulması, manyetik rezonans görüntülemede
Nükleer santrallar, soğutucu olarak
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için. Daha fazla bilgi için MIG / MAG kaynağı, TIG kaynağı
Koruyucu atmosfer oluşturma, gaz kromotagraflarda
Derin sualtı dalmada, soluma havası içinde

NASIL ÜRETİLİR ?

Helyum içeriği zengin doğal gaz sahalarında doğal gazdan ayrıştırılmak suretiyle üretilir.


HİDROJEN

SEMBOL: H
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 1 gr / mol
KAYNAMA NOKRASI :-253o C

Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan hidrojen en hafif gazdır. Evrende en bol bulunan elementtir. Yanıcı bir gazdır, havada yandığında gözle zor görünebilen açık mavi alev oluşur.

KULLANIM ALANLARI

Gıda üretimi, sıvı yağların hidrojenize edilmesi
Kimyasal üretim, amonyak ve metanol üretimi
Metal eşya imalatı,kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için. Daha fazla bilgi için TIG kaynağı.
Plazma kaynağı ve kesme işleminde kesma gazı olarak. Daha fazla bilgi için Plazma kaynağı,
Paslanmaz çelik üretimi
Elektronik üretimi, yarı iletken üretiminde
Hidrojen pil üretimi
Yakıt olarak, uzay araçlarında

NASIL ÜRETİLİR ?

Suyun elektrolizi veya hidro karbonlardan ( genellikle doğal gazdan ) buhar reformasyonu sonucu elde edilir.


KARBON DİOKSİT

SEMBOL: CO2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 44 gr / mol
KAYNAMA NOKRASI :- 78,5o C

Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan ve kolayca sıvılaşabilen bir gazdır. Yaşam döngüsünün içinde önemli bir yeri vardır; insanlar ve hayvanlar solukları ile CO2 verir, bitkiler bu CO2 yi solur, oksijeni verir. Oksijeni insanlar ve hayvanlar solur.

Kaynama noktasında süblimleşir, yani katı halden direkt gaz fazına geçer. Karbon dioksitin katı haline kuru buz (İngilizce, dry ice) denir.

KULLANIM ALANLARI

Gazlı içecek üretimi, karbonatlama
Gıda üretimi, soğutma, dondurma, paketlemede koruyucu gaz. Daha fazla bilgi için Gıda Gazları.
Atık su işleme, alkali atık suların nötralizasyonu
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu gaz oluşturmak için. Daha fazla bilgi için MIG / MAG kaynağı.
Bitki yetiştirme, sera atmosferinin zenginleştirilmesi
Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
PCC (Perisipe kalsiyum karbonat) üretimi
Ekstraksiyon, cafeinsiz kahve üretimi
Yangınla mücadele, karbon dioksitli yangın söndürme tüpleri.

NASIL ÜRETİLİR ?

Zengin karbon dioksit içeren doğal kuyular üretim kaynağı olarak kullanılır.
Başka bir üretimin yan ürünü olarak ortaya çıkan karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır.
Yakıt yakarak elde edilen karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır.


OKSİJEN

SEMBOL: O MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 16 gr / mol KAYNAMA NOKTASI: - 183o C Dünya atmosferinin %21’ ini oluşturan oksijen veya O2, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Oksijen yaşamı destekler ve yanmayı mümkün kılar. Dünyamızda bulunan en bol elementtir. Okyanusların % 85’ i, kayaların ve minerallerin %46’sı, insan vücudunun % 60’ ı oksijendir.

Oksijen yanıcı değildir, yanmayı mümkün kılar. Havada yanabilen tüm materyallerin daha hızlı yanmasına neden olur. Yanmayı hızlandırma özelliği nedeniyle bir çok endüstriyel uygulamada kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Cam üretimi
Kimyasalların üretimi
Çelik üretimi
Metallerin üretimi ve metal eşya imalatı. Daha fazla bilgi için Oksi Asetilen Kaynağı, Oksi Yakıt Kesme
Sağlık hizmetleri
Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
Su hazırlama ve atık su arıtma

NASIL ÜRETİLİR ?

Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre, komponetlerine ayırarak.
PSA ( Pressure Swing Adsorbtion ) tesislerinde, havanın içindeki azotu adsorbent vasıtası ile uzaklaştırmak suretiyle.


KURU HAVA

Kuru hava bir kompresör vasıtası ile havanın dikişsiz çelik tüplere sıkıştırılmasıyla ticari hale gelen bir gazdır.
Bu sebepten dolayı bir TSE standartı yoktur ve kuru hava en az % 99,999 safiyette bulunur içindeki nem miktarı 2ppm den küçüktür.
Tüpün dış rengi Ral 9010 + 9005 dir ve tüplerin periyodik bakım aralığı 10 yıldır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Formül : Hava
Monekül Ağırlığı : 28,975 gr / mol – gr
Kaynama Noktası : -194,3 °C
Gaz Yoğunluğu : 1,200 kg / m³ ( 21,1 °C,1 bar)
Donma Noktası : -216,2 °C
Kritik Sıcaklık : -140,6°C
Kritik Basınç : 37,71 Bar
Kritik Yoğunluk : 351 kg / m³

Renksiz ,zehirsiz ve kokusuz bir gazdır.

Hat veya teçhizat üzerindeki kaçak tespiti için sabunlu su kullanılmalıdır.
Kuru hava plazmarada hassas malzeme kesimlerinde , dalgıç tüplerinde , spektrometrik oranlarda Gaz Kromatografi cihazlarında detektör gazı olarak kullanılmaktadır.


KARIŞIM GAZLAR

Karışım gazları saf gazların karıştırılması ile hazırlanmaktadır. Habaş karışım gazlarını önceden karıştırılmış olarak çelik tüpler içinde veya kullanıcının yerinde sürekli hazırlayarak ikmal etmektedir.

Önceden karıştırılmış karışım gazlarını, Habaş’ ın uzman ve tecrübeli kimyager ve mühendislerinden oluşan ekipleri dolum tesislerinde hazırlamakta ve analitik sertifikasyonunu yapmaktadır. Yerinde hazırlanan karışım gazları ise yüksek hassaslıktaki özel gaz karıştırıcı (mixer) ekipmanlar ile hazırlanarak sürekli olarak kullanıcıya ikmal edilmektedir.

Uygulamanızın ihtiyaç duyduğu yüksek kalitedeki karışım gazların tespitinde, Habaş Satış ve Teknik Destek ekipleri size yardımcı olacaktır.

Habaş geniş bir yelpazede aşağıdaki karışım gazlarını hazırlamaktadır :


MIG / MAG kaynağı koruyucu gaz karışımları. Daha fazla bilgi için MIG / MAG Kaynağı.
TIG kaynağı koruyucu gaz karışımları. Daha fazla bilgi için TIG Kaynağı.
Lazer Rezanatör gazları. Daha fazla bilgi için Lazer Kesim.
Plazma kaynağı koruyucu gazları. Daha fazla bilgi için Plazma Kaynağı ve Plazma Kesim .
Plazma kesme gazları. Daha fazla bilgi için Plazma Kaynağı ve Plazma kesim .
Isıl işlem gazları. Daha fazla bilgi için Isıl İşlem.
Gıda paketlemesi için koruyucu gaz karışımları. Daha fazla bilgi için Gıda Gazları .
Kalibrasyon gaz karışımları.Daha fazla bilgi için Özel Gazlar.


HABAŞ, yüksek kalitede ve yüksek saflıkta enstrüman gazlarını ve proses gazlarını metalurji, elektronik, çevre, petrokimya, biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerine sunmaktadır.
Özel gaz olarak adlandırdığımız enstrüman gazları ve proses gazları farklı kapasitelerdeki çelik veya alüminyum tüpler içinde ikmal edilmektedir.


Özel gaz karışımları gravimetrik yöntemle ve TS EN ISO 6142’ ye uygun olarak yüzde, binde ve ppm karışım değerlerinde Habaş’ ın İzmit’ te bulunan Özel Gazlar Dolum Tesisi’ nde hazırlanmaktadır.
Özel gazların analizleri uluslararası izlenebilir gazlarla kalibre edilen analizörler ile yapılmaktadır.
Gaz hazırlama ve ölçüm hassasiyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Karışım Değeri Karışım Toleransı Sertifikasyon Toleransı

% 5 - % 50

± 1 %

± 1 %

500 ppm - % 5

± 2 %

± 1 %

≤ 5 ppm - 500 ppm

± 5 %

± 1 %

Özel gaz kullanımına yönelik hassas basınç regülatörleri ve gaz hatları gibi ekipmanlar da HABAŞ’ ın ikmal portföyü içindedir.

HABAŞ Gazları ( * ) Kalite ( ** )

Amonyak

3.8 / 4.5

Argon

4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0

Asetilen

1.8 / 2.0

Azot

4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0

Helyum

4.6 / 5.0 / 5.6 / 6.0

Hidrojen

3.0 / 5.0 / 6.0

Karbon dioksit

3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0

Karbon monoksit

2.5

Kükürt dioksit

3.0 / 3.8

Oksijen

2.5 / 4.5 / 5.0 / 5.5

Metan

2.5 / 3.0

Sentetik hava

4.0 / 4.5 / 5.0

SF6

3.0

Kalibrasyon gazlar (ppm   hassasiyetinde)

 

Etilen oksit karışımları

 

Özel karışımlar (ppm hassasiyetinde)

 

( * ) Tabloda tüm özel gazlara yer verilmemiştir. Tabloda yer almayan özel gazlarınız için en yakın Habaş hizmet nokrasına başvurmanızı rica ederiz.
(**) Saflık Bir gazın kalite ölçüsü saflığıdır. Gazların saflığı genelde “yüzde saflık” olarak olarak ifade edilir. Saflık, “yüzde saflık” ile ifade edildiğinde, gazın içinde bulunan safsızlıkların (impürite) da seviyeleri belirtilmiş olur.

Yüzde saflık, iki haneli basit bir rakamsal sistemle ifade edilir. Bu sistemde ilk hanedeki sayı yüzde saflıktaki 9’ ların adedini, ikinci hane ise 9' dan farklı olup 9’ lardan sonra gelen rakamı belirtir.

Örneğin, Azot 4.5 ; saflık’ ta dört tane 9 var ve son hane 5 olmaktadır. Bu durumda 99995 ve bunun yüzde saflık olarak ifadesi % 99.995 olmaktadır. Benzer olarak Oksijen 6.0 ; saflıkta 6 tane 9 var ve son rakam 0 ile yüzde saflık, %99.9999 olmaktadır. Yüzde saflık ile %100 saflık arasındaki fark safsızlıkların (impürite) oranını verir.

Saflık ( Kalite) Yüzde Saflık Toplam Safsızlık

4.0

%99.99

100 ppm  ( %0.01 )

4.5

%99.995

50 ppm   ( %0.005 )

5.0

%99.999

10 ppm   ( %0.001 )

5.5

%99.9995

5 ppm     ( %0.0005 )

6.0

%99.9999

1 ppm     ( %0.0001 )

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr