Gıda Gazları

Hava gıda ürünlerinin oksidatif bozulmasına, gıda ürünlerinde bakteri ve küf üremesine neden olur. Modifiye Atmosfer Paketleme ( MAP ), gıda ürünlerinin koruyucu gaz veya gaz karışımlarından oluşan atmosfer içinde paketlenmesidir. Gazlar gıda ürününde oksidatif bozulmayı, bakteri ve küf üremesini geciktirerek, ürünün raf ömrünü uzatır, güvenli ve kaliteli olmasını sağlar.

MAP avantajları :
1 - Gıda ürünleri için daha uzun ( Havaya kıyasla 2-5 kat fazla ) raf ömrü sağlar.
2 - Gıda ürünlerinde daha az koruyucu katkı maddeleri kullanımı gerektirir.
3 - Tüketiciye hazır dilimlenmiş ürün sunma imkanı sağlar.

MAP gazları :
(E290) Karbon dioksit, bakteri ve küf üremesini yavaşlatır, buna mukabil gıda ürünü içinde ( özellikle yağda ) çözünür.
(E941) Azot, inört bir gazdır, ortam havasını uzaklaştırmak için ve dolgu gazı olarak kullanılır.
(E948) Oksijen, yağları okside eder, aerobik bakteri ve küflerin gelişmesini teşvik eder buna mukabil kırmızı ette renk değişimini ( kararma ) ve aneorobik bakterilerin gelişimini yavaşlatır.

MAP’ ın esas amacı gıda ürününün ambalajı içinde oksijensiz, buna mukabil bakteri ve küf üremesini yavaşlatan karbon dioksitli bir atmosfer oluşturmaktır. Bu nedenle, MAP’ da kullanılan koruyucu gazlar genellikle azot ve karbon dioksit gazlarının karışımından oluşurlar.

Her gıda ürünü için ayrı gaz kompozisyonu vardır. Gazlar önceden karıştırılmış olarak çelik tüpler içinde gıda paketleme makinasına verilir veya gıda paketleme makinası gazları ayrı çelik tüplerden alarak karıştırır. Veya gıda üretimi yapılan mahalde bulunan tanklar içinde depolanmış sıvılaştırılmış gazlardan koruyucu gıda gazları hazırlanır.

Bazı gıda ürünleri için MAP gaz kompozisyonları ve HABAŞ gıda gazları.

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr