Doğalgaz

Tinsa Gaz, büyümek ve hizmetlerini genişletmek hedefininin bir gereği olarak, 2011 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ ndan aldığı lisansla, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ikmal ve satışına başlayan Muğla bölgesindeki ilk şirket olmuştur.

Kurulduğu 2005’ den bugüne kadar sınai ve tıbbi gazlar, ekipman ve teknoloji üretiminde bir çok ilklere imza atan ve sektöründe geleneksel lider olan Habaş, LNG ve CNG ikmal ve satışında da lider konumda bulunmaktadır.

Tinsa Gaz, doğal gaz ikmal hizmetindeki rekabet üstünlüğünü gelecekte de kalıcı kılmayı hedef alan yatırımlarına devam etmektedir.

Tinsa Gaz çevreci ve alternatif gaz ve sıvı yakıtlara kıyasla daha ekonomik ve emniyetli olan doğal gazı sıvılaştırılmış veya yüksek basınçlı tüpler içinde sıkıştırılmış olarak, doğal gazı boru hattından alamayan müşterilerine günün 24 saati, yılın 365 günü ulaştırmaktadır.

DOĞAL GAZ NEDİR ?

Ağırlıklı metan ( % 90 ve üzeri ) olmak üzere, etan, bütan, propan ve pentan gazlarından müteşekkil, kokusuz, renksiz, korozif ve toksik olmayan, gaz formunda fosil bir yakıttır. Hava ile karıştırıldığında, ancak %5 - %15 konsantrasyon aralığında yanar.

Doğal Gazın Özellikleri(*)

Yoğunluğu

0,678 kg / m3

Isıl değeri

9725 kcal / Nm3

Kaynama noktası

- 161,5o C

(*) Çoğunluğu metandan oluştuğundan , fiziksel ve kimyasal özellikleri metana çok yakındır. Bu sebeple metanın özellikleri verilmiştir.

DOĞAL GAZ' ın AVANTAJLARI

TEMİZDİR

LNG veya CNG olarak temin edeceğiniz doğal gaz en temiz yanan fosil yakıttır. Yandığında çevreye kül, duman ve koku yaymaz. Diğer sıvı yakıtlar gibi yere damlamaz, toprağı kirletmez. Çevreci bir yakıttır.

EKONOMİKTİR

LNG veya CNG olarak temin edeceğiniz doğal gaz diğer sıvı yakıtlara kıyasla ucuzdur. Soğuk hava şartlarından etkilenmez, donmaz, çiğlenmez. Temiz yandığı için yakma ekipmanları çok daha az bakım gerektirir, ömürleri çok daha uzun olur.

EMNİYETLİDİR

LNG veya CNG olarak temin edeceğiniz doğal gaz havadan daha hafif olan yegane gaz yakıttır. Olası bir kaçak durumunda, havadan ağır gaz yakıtlar gibi tabanda birikmez, ortamdam kaçar. Bu özelliği nedeniyle en emniyetli gazdır.

VERİMLİDİR

Her yanıcı doğal gaz molekülünün, havadaki yakıcı oksijen molekülü ile birleşme şansı katı ve sıvı yakıtlara kıyasla daha fazla olduğundan yanma verimi çok daha yüksektir. Ortalama yanma verimi doğal gaz için %92, LPG için %92, fuel-oil ve motorin için %80-84’ tür.

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr