ASETİLEN

SEMBOL: C2H2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 84o C
Asetilen veya C2H2 renksiz, çok yanıcı bir gazdır.

KULLANIM ALANLARI

Optik spektrometrede enstrüman gazı olarak
Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında, yanıcı gaz olarak. Daha fazla bilgi içinOksi asetilen kaynağı 

NASIL ÜRETİLİR ?

Kalsiyum karbür ( karpit)’ ün su ile reaksiyonunda açığa çıkar.

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr