AMONYAK

SEMBOL : NH3
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 17.031 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI : −33.34 °C

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz , keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. OH- iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur.

KULLANIM ALANLARI

Çoğunlukla nitrik asit ve amonyum tuzları imalatı ile üre, boya, ilaç ve plastik gibi organik madde imalatlarında kullanılmaktadır. Renksiz ve kendine özgü keskin kokusu olan bir gaz olan amonyak endüstride en çok azotlu gübre ve nitrik asit üretiminde başlangıç maddesi olarak ve laboratuvarlarda birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde zayıf baz olarak kullanılır. Ayrıca, amonyaktan , normal sıcaklıkta basınç uygulandığında kolaylıkla sıvılaşan bir gaz olması ve oluşan buharlaşma ısısının yüksekliği ( 327 kcal/g) nedeniyle soğutucu gaz olarak da yararlanılmaktadır.

DİĞER TEHLİKELER

Amonyak insan dokusuna korozif olup zehirli ve yanıcı bir gazdır. Düşük sıcaklıklarda alevlenme özelliğine sahiptir. Renksiz nahoş kokulu bir gaz olup göz, boğaz ve ciğerlerin yumuşak zarları üzerinde tahrip edici etkiye sahiptir. Yüksek safiyette nefes almayı zorlaştırıcı larinksal ve broşsal spazm ve ödeme yol açabilir. Solunumun , yoğunluğuna bağlı olarak yanma hissi, nefes darlığı baş ağrısı, yere yığılma ve ölüme sebep olur. Likit Amonyak deri ile temas ederse ciddi yanıklara sebebiyet verir.

NASIL ÜRETİLİR ?

Amonyak sentez gazı birincil reformerde, aşırı ısıtılmış su buharı ile hidrokarbon besleme gazının (örn. Doğal gaz), yüksek basınçta katalitik reforming prosesi ile hazırlanır. Bu işlem ikincil reformerde, azot sağlamak amacıyla, hava kullanılarak yapılır. Son olarak da H2/N2 nin 3:1 mol oranını sağlamak için hava miktarında düzenleme yapılır H2O kullanılarak (reformerden gelen+su buharı) demir oksit katalizörü üzerinde CO, CO2 ye dönüştürülür CO2, potasyum karbonat çözeltisi ile absorplanarak uzaklaştırılır CO ve CO2 nin metanasyonu 3:1 oranında H2:N2 karışımı 150-200 atm basınca sıkıştırılır Amonyak konventöründe demir katalizörlüğünde reaksiyona sokulur Oluşan amonyak gazı soğutulur ve yoğunlaştırılır.

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr