SIVI AZOT

Sıvı Azot
Sembolü: N2(l)
Sıvı azot endüstriyel anlamda ve büyük miktarlarda sıvılaştırılmış havadan distilasyon yoluyla üretilir ve LN2 şeklinde tanımlanırsa da doğru yazılış şekli N2(l) dir. Dondurucu bir sıvı olup canlı dokuyla temas etmesi halinde ani donmaya neden olur. Ortam sıcaklığından uygun şekilde izole edilmesi durumunda, basınç uygulaması gerektirmeyen bir azot gazı kaynağı oluşturur. Suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda kalabilme özelliği (77 K, -196 °C veya -320 °F), sıvı azotun çok değişik alanlarda kullanımını mümkün kılar.

KULLANIM ALANLARI

Gıda ürünlerinin daldırılarak dondurulması ve taşınması
Canlı dokuların, üreme hücrelerinin (sperm, yumurta), ve diğer biyolojik örnek ve malzemelerin dondurularak korunması
Bilim eğitimindeki görsel deneylerde
Yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde soğutucu olarak
Dermatolojide. nahoş görünümlü siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının alınmasında
CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu olarak

NASIL ÜRETİLİR ?

Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.
Mambran tip tesislerde, havanın içindeki azotun gaz olarak ayrıştırılması ile.

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr