MEDİKAN KARBONDİOKSİT

SEMBOL: CO2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 44 gr / mol
KAYNAMA NOKRASI :- 78,5o C
Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan ve kolayca sıvılaşabilen bir gazdır. Yaşam döngüsünün içinde önemli bir yeri vardır; insanlar ve hayvanlar solukları ile CO2 verir, bitkiler bu CO2 yi solur, oksijeni verir. Oksijeni insanlar ve hayvanlar solur.
Kaynama noktasında süblimleşir, yani katı halden direkt gaz fazına geçer. Karbon dioksitin katı haline kuru buz (İngilizce, dry ice) denir.

KULLANIM ALANLARI

Gazlı içecek üretimi, karbonatlama
Gıda üretimi, soğutma, dondurma, paketlemede koruyucu gaz. Daha fazla bilgi için Gıda Gazları.
Atık su işleme, alkali atık suların nötralizasyonu
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu gaz oluşturmak için. Daha fazla bilgi için MIG / MAG kaynağı.
Bitki yetiştirme, sera atmosferinin zenginleştirilmesi
Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
PCC (Perisipe kalsiyum karbonat) üretimi
Ekstraksiyon, cafeinsiz kahve üretimi
Yangınla mücadele, karbon dioksitli yangın söndürme tüpleri

NASIL ÜRETİLİR ?

Zengin karbon dioksit içeren doğal kuyular üretim kaynağı olarak kullanılır. Başka bir üretimin yan ürünü olarak ortaya çıkan karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır. Yakıt yakarak elde edilen karbon dioksit üretim kaynağı olarak kullanılır.

Statik Yazılım | www.statikyazilim.com.tr